هنر سوم : معماری

لوکوربوزیه: معماری بازی استادانه و هنرمندانه اشکال در زیر نور است...

تقسیم بندی هنرهای زیبا هفتگانه

تقسیم بندی هنرهای زیبا شامل ۳دسته کلاسیک،آکادمیک و عرفی میشود که در زیر هر۳ دسته مختصر شرح داده شده است:

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

تقسیم بندی کلاسیک:

تقسیم بندی هنرهای زیبا برگرفته از کتاب بوطیقا ارسطو عبارت است از:

۱.. موسیقی

۲.. هنرهای دستی(مجسمه سازی،شیشه گری و....)

۳.. هنرهای ترسیمی(نقاشی،خطاطی،عکاسی و....)

۴.. ادبیات(شعر،داستان،نثر،فیلمنامه،نمایشنامه و....)

۵.. معماری

۶.. رقص و حرکات نمایشی

۷.. هنرهای نمایشی(سینما،تئاتر و....)

--------------------------------------------------------------------------------------------

تقسیم بندی آکادیمیک:

تقسیم‌بندی‌ هفت هنر مشهور و اجمالی به ترتیب سادگی در درک عبارتند از:

۱.. موسیقی

۲.. نقاشی

۳.. نویسندگی

۴.. مجسمه سازی

۵.. شعر

۶.. تئاتر

۷.. سینما

--------------------------------------------------------------------------------------------

تقسیم‌بندی‌های عرفی:

نمونه دیگر تقسیم‌بندی هفت هنر به ترتیب زمانی ایجاد یا توسعه عبارتند از:

۱.. نقاشی

۲.. مجسمه سازی

۳.. معماری

۴.. ادبیات

۵.. موسیقی

۶.. تئاتر

۷.. سینما

+ نوشته شده در  ساعت   توسط ج.م  |